Tin tức

Cập nhât thông tin thị trường quốc tế và trong nước

ACV dự kiến lợi nhuận 2020 giảm 80%

ACV dự kiến lợi nhuận 2020 giảm 80%

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông lớn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đề xuất mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.007 tỷ đồng, giảm 80% so với năm trước.