Giải pháp Vận chuyển

Quản lý Vận tải Nội địa

 • Vận chuyển nguyên vật liệu thô và thành phẩm
 • Phân phối nội địa và vận chuyển quốc tế (logistics xuyên biên giới)
 • Hệ thống Quản lý Vận chuyển (TMS)
 • Vận chuyển có đảm bảo nhiệt độ

Dù bạn muốn thuê ngoài toàn bộ hoạt động vận tải hay chỉ muốn có thêm khả năng đáp ứng trước thông báo trong thời gian ngắn, hãy để Freight quản lý các yêu cầu vận chuyển nội địa đường bộ của bạn và mang đến cho bạn khả năng theo dõi kiểm soát hoàn toàn dòng hàng hóa của mình.

Vận chuyển có Quản lý

 • Tìm kiếm nguồn hàng và thu mua chiến lược
 • Quản lý đơn hàng
 • Lập kế hoạch mạng lưới
 • Đội xe dành riêng hoặc dùng chung
 • Tối ưu hóa vận chuyển
 • Quản lý hãng chuyên chở
 • Quản lý chứng từ
 • Quản lý sự kiện 
 • Theo dõi theo thời gian thực
 • Xuất hóa đơn
 • Quản lý Hiệu suất
 • Quản lý và phân tích dữ liệu
 • Cải tiến quy trình

Môi giới Vận chuyển

 • Báo giá và mô phỏng cước phí nhanh chóng

 • Vận chuyển khẩn cấp

 • Theo dõi và kiểm soát và bằng chứng giao hàng điện tử

 • FTL / LTL và các yêu cầu vận chuyển đặc biệt
 • Quản lý hiệu suất

Quản lý và Thực hiện Vận chuyển Nhập hàng

Tối ưu hóa vận chuyển đầu vào nội địa đường bộ bằng cách tân dụng năng lực lập kế hoạch và thực hiện của Freight bao gồm hoạt động thu mua nguyên vật liệu được tăng cường từ nhà cung ứng và chuyển phát được đồng bộ tại các khu vực sản xuất hoặc kho bãi.

 • Dịch vụ dành riêng hoặc mạng lưới dùng chung
 • Đồng bộ hóa đầu vào 
 • Hoạt động hợp nhất và lộ trình định sẵn (milk-run)
 • Quản lý sân bãi
 • Xuất hóa đơn
 • Quản lý Hiệu suất
 • Cải tiến quy trình
 • Tối ưu hóa mức dịch vụ
 • Văn hóa an toàn là trên hết

 

 • Chia sẻ qua viber bài: Giải pháp Vận chuyển
 • Chia sẻ qua reddit bài:Giải pháp Vận chuyển