Giải pháp kho bãi

Warehousing

Kho bãi Dùng chung hoặc Dành riêng và Phân phối Hàng hóa

 • Hoạt động dành riêng hoặc dùng chung
 • Các cơ sở được kiểm soát nhiệt độ và môi trường xung quanh
 • Bảo quản, lấy hàng, đóng gói và chuyển hàng
 • Quản lý chuyển phát và trả hàng

Từ bảo quản nguyên vật liệu thô, linh kiện và phụ liệu, các bộ phận dự phòng và thành phẩm, Freight cung cấp giải pháp để đảm bảo bạn thực hiện được lời hứa với khách hàng của mình. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp mang đến giá trị tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của bạn, dù hiệu quả đạt được tốt nhất từ việc dùng chung các hoạt động lưu kho hay từ hoạt động dành riêng. Chuyên môn và các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý nguyên vật liệu thô
 • Thành phẩm và nguồn cung ứng
 • Kỹ thuật Cross-docking
 • Quản lý hàng lưu kho
 • Xử lý đơn hàng, quản lý và xử lý đơn hàng điện tử
 • Quản lý thanh toán
 • Hỗ trợ dịch vụ khách hàng
 • Áp dụng hệ thống quản lý kho bãi để hỗ trợ theo dõi hàng hóa và theo dõi quá trình xử lý đơn hàng
 • Kho bãi xanh

 

Real Estate Solutions

Thiết kế Tùy chỉnh, Xây dựng và Quản lý Cơ sở Logistics

 • Thiết kế mạng lưới chiến lược và phân tích tình huống
 • Thiết kế, tư vấn và xây dựng cơ sở logistics
 • Lựa chọn địa điểm và đàm phán khi thuê

Luôn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi bằng cách tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của Freight trong thiết kế, phát triển, xây dựng và quản lý cơ sở logistics. Các giải pháp bất động sản ưu việt nhất của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý danh mục và cơ sở
 • Các nguồn cấp vốn, bao gồm các mối quan hệ lâu năm hoặc thân thiết với nhà đầu tư
 • Giải pháp bất động sản xanh
 • Chia sẻ qua viber bài: Giải pháp kho bãi
 • Chia sẻ qua reddit bài:Giải pháp kho bãi

Dịch vụ liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này