Đề xuất giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay

04/11/2021 05:26:01
702

Lượt xem

Theo đó, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo nghị quyết để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, từ 3.000 đồng/lít giảm còn 2.100 đồng/lít. Thời điểm áp dụng là từ khi nghị quyết được ban hành cho đến hết ngày 31.12.2020.

Theo Bộ Tài chính, thiệt hại của ngành hàng không do Covid-19 rất nghiêm trọng. Vietnam Airlines báo cáo tính đến hết quý 2/2020 đã giảm tổng 32.700 chuyến bay (giảm 88,2% so với kế hoạch), giảm khoảng 5,67 triệu khách, giảm 89,3% so với kế hoạch. Vietnam Airlines phải thực hiện ngừng việc với hơn 6.000 lao động. Dự kiến trong năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm 49.300 tỉ đồng, và mức lỗ lên gần 16.000 tỉ đồng.
Đối với thuế BVMT, số thu vào ngân sách tăng từ 11.676 tỉ đồng năm 2012 lên 63.079 tỉ đồng năm 2019. Trong đó, số thu thuế BVMT với nhiên liệu bay bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 2.939 tỉ đồng/năm. Việc giảm thuế cho hàng không với mức 900 đồng/lít sẽ tác động trực tiếp giảm giá thành nhiên liệu đầu vào, còn ngân sách nhà nước giảm thu 72 - 80 tỉ đồng/tháng.

  • Chia sẻ qua viber bài: Đề xuất giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay
  • Chia sẻ qua reddit bài:Đề xuất giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay

Tin liên quan